Welkom op de website van de Vrienden van het Dufay Huis
 

Welkom op de website van de Stichting Vrienden van het Dufay Huis.
We zijn blij dat u overweegt door middel van een gift of hulp bij te dragen aan onder meer de inrichting van het Dufay Huis - een gebouw waar alles samen komt om de positieve gezondheid van de bewoners in deze buurt te bevorderen.
Het is gevestigd in het gerenoveerde oude schoolgebouw aan de Dufaystraat, dat op 10 september 2022 feestelijk is geopend.

Het Dufay Huis is een centrum voor de buurt waar artsen, eerstelijns therapeuten, apotheek en buurtzorg- en welzijnsorganisaties samen werken aan het leveren van gezondheid en welzijn. Er zijn vijf huisartspraktijken, een fysiotherapiepraktijk, een consultatiebureau, praktijken voor antroposofische therapeuten en een apotheek. 

Daarnaast is er een ruimte voor activiteiten in de buurt zoals een ontmoetingscafé, een buitenterras, een leestafel met kranten en tijdschriften, een buurtkamer en een moestuin.

Wilt u bijdragen?

Het geschikt maken van het oude schoolgebouw uit 1913 vergde een enorme investering, die niet geheel uit de reguliere beschikbare middelen gedekt kon worden. Daarom vragen wij u namens de Stichting Dufay Huis om een bijdrage.

Meer weten over hoe u kunt bijdragen? klik hier

 

 

Wilt u meer informatie?

Meer weten over het centrum: https://dufayhuis.nl

Meer weten over de Vriendenstichting: klik hier 

Verder lezen op de sites van de deelnemende bewoners, praktijken en huurders:


 ARTSEN       THERAPEUTISCHE PRAKTIJKEN     GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES EN TUIN

Stichting Vrienden Dufay Huis  E-mail:vriendendufay@gmail.com
 

Maak uw bijdrage over naar NL 95 TRIO 0320 1310 17

ten name van Stichting Vrienden van Dufay Huis,
onder vermelding van: Schenking onder last van doorbetaling aan Stichting Dufay Huis

bord school
oude ansicht

Bekijk de film op ons youtube kanaal