Welkom op de website van de Vrienden van het Dufay Huis
 

Welkom op de website van de Stichting Vrienden van het Dufay Huis.
We zijn blij dat u overweegt door middel van een gift of hulp bij te dragen aan de inrichting van het Dufay Huis - een gebouw waar alles samen komt om de positieve gezondheid van de bewoners in deze buurt te bevorderen.
Gevestigd in het oude schoolgebouw aan de Dufaystraat, dat zomer 2022 de deuren zal openen.

Het Dufay Huis wordt een centrum voor de buurt waar artsen, eerstelijns therapeuten, apotheek en buurtzorg- en welzijnsorganisaties samen werken aan het leveren van gezondheid en welzijn. Er komen vijf huisartspraktijken, een fysiotherapiepraktijk, een consultatiebureau, praktijken voor antroposofische therapeuten en een apotheek. 

Daarnaast komt er een ruimte voor activiteiten in de buurt zoals een ontmoetingscafé, een buitenterras, een leestafel met kranten en tijdschriften, een buurtkamer en een moestuin.

Wilt u bijdragen?

Het geschikt maken van het oude schoolgebouw uit 1913 vergt een enorme investering, die niet geheel uit de reguliere beschikbare middelen gedekt zal kunnen worden. Daarom vragen wij u namens de Stichting Dufay Huis om een bijdrage.

Meer weten over hoe u kunt bijdragen? klik hier

 

 

Wilt u meer informatie?

Meer weten over het centrum: (hier komt binnenkort een link naar de Stichting; deze website is nog in ontwikkeling)

Meer weten over de Vriendenstichting: klik hier

De aannemer is gestart in maart 2021; er is nog niet te zeggen hoe lang de verbouwing duurt. Op dit moment is de verwachting dat de oplevering in juli 2022 zal zijn. 

Verder lezen op de sites van de deelnemende bewoners, praktijken en huurders:


 ARTSEN       THERAPEUTISCHE PRAKTIJKEN     GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES EN TUIN

Stichting Vrienden Dufay Huis  E-mail:vriendendufay@gmail.com
 

Maak uw bijdrage over naar NL 95 TRIO 0320 1310 17

ten name van Stichting Vrienden van Dufay Huis,
onder vermelding van: Schenking onder last van doorbetaling aan Stichting Dufay Huis

bord school
oude ansicht

Bekijk de film op ons youtube kanaal