Kunst

Maak uw bijdrage over naar NL 95 TRIO 0320 1310 17

ten name van Stichting Vrienden van Dufay Huis,
onder vermelding van: Schenking onder last van doorbetaling aan Stichting Dufay Huis

De diverse gangen, het trappenhuis, het buurtcentrum op de begane grond en de wachtruimten willen de bewoners en de Stichting graag voorzien van kunst.
Voor diegenen die hier een bijdrage aan willen leveren geldt dat we zowel openstaan voor een gift in geld als wel een gift in natura.

Voor meer informatie: Neem contact op met: Nely van Westerop (secretaris Vrienden),

via vriendendufay@gmail.com