Blauw: Kunst

- Maak uw bijdrage over naar NL 95 TRIO 0320 1310 17 -
ten name van Stichting Vrienden van DufayHuis- 

Wilt u bijdragen aan de kunst in het gebouw? Vermeld dan bij uw betaling: BLAUW.

De diverse gangen, het trappenhuis, het buurtcentrum op de begane grond en de wachtruimten willen de bewoners en de Stichting graag voorzien van kunst.
Voor diegenen die hier een bijdrage aan willen leveren geldt dat we zowel openstaan voor een gift in geld als wel een gift in natura.

Voor meer informatie: Neem contact op met: Nely van Westerop (secretaris Vrienden),

via vriendendufay@gmail.com

Belangrijk: Schenkbelasting

Onze stichting heeft geen ANBI-status. Dat betekent dat wij en u rekening moeten houden met de spelregels van schenkbelasting. Op dit moment (sept. 2021) zijn wij met de belastingdienst in overleg over SBBI-vrijstelling.
In 2021 zijn de jaarlijkse belastingvrije bedragen voor schenkingen tijdelijk met € 1.000 verhoogd: van € 2.244 naar € 3.244  Dit is besloten vanwege de coronacrisis. De verhogingen gelden tot en met 31 december 2021. Daarna worden deze vrijstellingen weer lager. U kunt daarmee rekening houden als u een schenking wilt doen.
Denkt u aan een hoger bedrag, dan is spreiding over twee of meer jaren aanbevolen: een deel nu al in 2021 en daarna in 2022 weer.