Financiën

Zodra dat mogelijk is zullen we hier verantwoording geven over het ontvangen geld en waaraan het is besteed.