De therapeuten

 

Maak uw bijdrage over naar NL 95 TRIO 0320 1310 17

ten name van Stichting Vrienden van Dufay Huis,
onder vermelding van: Schenking onder last van doorbetaling aan Stichting Dufay Huis

Een aantal praktijken zal zich - naast de huisartsen- vestigen in het DufayHuis:

De Fysiotherapeuten van het DufayHuis aan het woord: 
 

Fysiotherapie Manuele therapie van Breestraat is al ruim 50 jaar gevestigd op de hoek van de van Breestraat en Emmastraat. Een plek waar men ons al jaren kan vinden en een begrip is in de buurt. Doordat wij als team een goede samenwerking met andere disciplines, het sociale domein en de bewoners uit de buurt zeer waardevol vinden stonden wij al helemaal aan het begin, samen met Vondeldorp, aan de wieg van deze nieuwe locatie aan de Dufaystraat 19, het oude schoolgebouw.

 

Onze praktijk zal in de komende tijd een naamsverandering gaan doorvoeren. Er zal niets veranderen aan het personeel en de kwaliteit die u van ons gewend bent! 

Ons team bestaat uit de 3 eigenaren, Ariane Hagen, Pieterjan Sorgdrager en Maarten Schiffelers, en 3 medewerkers, Hanke van der Borg, Roel Wilbers en Tamar Smit.
 

U kunt bij ons terecht voor algemene fysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie, kinderfysiotherapie, antroposofische fysiotherapie, golf fysiotherapie, dry needling, ademtraining, stressreductie en ontspanningstherapie, Mindfulness, begeleiding bij Parkinson, kanker en voor COVID-19 herstelzorg, herstel na operaties, fysio-fitness. Maar uiteraard ook voor al uw vragen over uw gezondheid. Onze werkwijze is een gebaseerd op de holistische zienswijze. Wij overleggen veel onderling en maken gebruik van elkaars expertise zodat wij zorg op maat leveren. Het concept van Positieve Gezondheid waarbij het accent ligt op de persoon zelf, de veerkracht en wat het leven betekenisvol maakt vormt hierbij het uitgangspunt. 

 

Wij hebben de wens dat het nieuwe gebouw een zeer fijne, warme en uitnodigende uitstraling heeft. Elke discipline heeft zo zijn / haar voorkeuren en wensen. Helaas levert de Gemeente Amsterdam het nieuwe pand casco op met als consequentie dat we als zorgverleners zelf flink moeten investeren om een warme en fijne uitstraling te creëren in de nieuwe praktijk en inrichting. 

 

De visie van de huisartsen betreffende de inrichting: “Een mooie inrichting heeft direct effect op ieders welbevinden” onderschrijven wij helemaal. De inrichting is het eerste wat je ziet als je een praktijk binnen komt en dat moet direct goed voelen. Daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken.​

Heel veel dank als u ons wilt helpen met dit mooie plan voor een goede toekomstbestendige plek voor de eerstelijnszorg!

Fysiotherapie van Breestraat

Maarten Schiffelers, Ariane Hagen, Pieterjan Sorgdrager.      website: https://fysiotherapievanbreestraat.nl

De antroposofisch georiënteerde therapeuten stellen zich voor: 
 

Na een lange weg is het dan toch gelukt.

Wij komen allemaal samen in een fantastisch gebouw!

 

Wij zijn vier therapeuten die samen gaan werken met de antroposofische artsen in het Dufay huis. Wij zijn:

  • Jemaine de Kort: euritmietherapeut en ritmische inwrijvingen.

  • Marlies Hofmans: kunstzinnig therapeut.

  • Saskia Babeliowsky: diëtiste.

  • Elisabeth Bill: Antroposofisch fysiotherapeute

 

We werken allen al langer samen met de huisartsen.

Het is de bedoeling dat we in de toekomst gaan samenwerken met nog meer therapeuten die antroposofisch georiënteerd werken, of werken vanuit het principe van de positieve gezondheid.

We kijken uit naar een mooie samenwerking met de huisartsen en de verschillende disciplines. Het wordt echt een prachtig antroposofisch centrum.

 

De aankleding van het gebouw wordt duurzaam, natuurlijk en huiselijk. Wij willen warmte en geborgenheid bieden aan alle bezoekers van het pand en onze therapieën. Een plek waar je je welkom en thuis kunt voelen. Dat bevordert de gezondheid en het welbevinden van iedereen die in het Dufayhuis komt. Dat willen wij graag samen creëren!Wij krijgen een therapieruimte op de tweede verdieping die volledig door ons zelf moet worden ingericht. Daarnaast zijn er nog twee therapieruimten op zolder. Daarvoor zijn nog wat spullen nodig.

Zou u ons hiermee willen steunen? Wij en onze toekomstige cliënten zijn blij met alle hulp!

Jemaine de Kort: eurythmie en uitwendige therapie  https://www.jemainedekort.com 

Marlies Hofmans: kunstzinnige therapie http://www.marlieshofmans.nl

Saskia Babeliowski: dietist https://www.dietistenpraktijkoudzuid.nl

Het Antroposofisch Consultatiebureau 

Het antroposofisch consultatie bureau gaat ook deelnemen aan het Therapeuticum in het Dufay Huis. Dat vinden wij super leuk en erg zinvol. Wij bieden zorg vanaf voor de geboorte en volgen het jonge kind. Nu staan wij al in nabij contact met de antroposofische huisartsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners. Als wij straks samen in een mooi groot pand zitten kan dat contact alleen nog maar sterker worden. Voor ouders en kinderen is het een meerwaarde als de lijnen zo kort zijn in het netwerk om hen heen.

 

Het zou erg fijn zijn als we onze ruimte kunnen aankleden met mooi antroposofisch speelgoed. Dat is wel prijzig speelgoed, maar ook erg duurzaam. Waarschijnlijk kunnen we wel speelgoed wat we hebben mee verhuizen. Sommige dingen zijn wel aan een opknapbeurt toe. Maar het zou ook erg fijn zijn als we wat mooi nieuw speelgoed kunnen aanschaffen.

 

Ons team bestaat uit Saskia Hoek (verpleegkundige), Joke Molenaar (verpleegkundige), Thomas Kelling (huisarts en doet consultatiebureau voor zijn eigen patiënten) en Marjolein Hessels (jeugdarts).