de Huisartsen

Maak uw bijdrage over naar NL 95 TRIO 0320 1310 17

ten name van Stichting Vrienden van Dufay Huis,
onder vermelding van: Schenking onder last van doorbetaling aan Stichting Dufay Huis

De huisartsen van het DufayHuis aan het woord:

 

Wij zijn heel blij met onze nieuwe werkplek in zicht. Nu kunnen we door met ons werk in Amsterdam Zuid en nauwer samenwerken met andere disciplines en buurtbewoners in een mooi en open gebouw.

 

Stephen Terborg, Mays van Deutekom en Emilie Olthof komen van de Stadionweg.

Emilie Olthof neemt per 1 juli de praktijk van Tessa over.

Meike Hylkema, Daphne Gaymans en Patty Grannetia komen van de Johannes Verhulststraat, 400 meter van de nieuwe praktijk.

Wij zijn allen, naast onze reguliere wetenschappelijke opleiding, geïnteresseerd in een holistische benadering in het huisartsen-vak. We verdiepen ons in de integrale visie zoals die vanuit de antroposofische geneeskunde aangereikt wordt. Hierbij gaat het om het bestuderen van ziekte en gezondheid in een brede context. Het relatief nieuwe concept “Positieve Gezondheid” is een waardevolle uitbereiding hierbij.
 

Het gebouw willen we inrichten vanuit deze brede visie, met oog voor duurzaamheid, kleur, licht en materiaal. Een goede en prettige inrichting heeft immers direct effect op ieders welbevinden. Onze nieuwe praktijk is groter en moet door ons zelf nog helemaal afgebouwd en ingericht. Daar gaan we de komende maanden veel tijd, enthousiasme en eigen middelen voor inzetten. Daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken.

Zou u samen met ons hieraan willen werken met een persoonlijke bijdrage aan deze bijzondere plek?

Heeft u zelf een idee of tip? Of wilt u helpen met een klus?

We zijn blij met alle hulp, ook kleine bijdragen. We doen dit met en voor elkaar.

Vragen? Stuurt u een mail met uw tip of idee of aanbod voor klussen. vriendendufay@gmail.com

 

Heel veel dank dat u ons wilt helpen met dit mooie plan voor een goede toekomstbestendige plek voor de eerstelijnszorg!

 

Stephen, Mays, Emilie, Meike, Daphne en Patty

Mays van Deutekom-Zakko

Stephen Terborg

Emilie Olthof

website: https://huisartsenstadionweg216.praktijkinfo.nl

Daphne Gaymans

Meike Hylkema

website: https://verhulst.praktijkinfo.nl

Patty Grannetia

website: https://grannetia-huisarts.praktijkinfo.nl

image001.jpg

Van links naar rechts: Mays, Stephen, Emilie, Tessa (zittend), Patty, Meike, Daphne (zittend)

* Tessa staat nog op deze foto, zij is inmiddels met pensioen!