Rood: de Huisartsen

- Maak uw bijdrage met vermelding van ROOD over naar
NL 95 TRIO 0320 1310 17 
ten name van Stichting Vrienden van DufayHuis- 

De huisartsen van het DufayHuis aan het woord:

 

Wij zijn heel blij met onze nieuwe werkplek in zicht. Nu kunnen we door met ons werk in Amsterdam Zuid en nauwer samenwerken met andere disciplines en buurtbewoners in een mooi en open gebouw.

 

Stephen Terborg, Mays van Deutekom en Tessa Posthuma komen van de Stadionweg.

Emilie Olthof neemt per 1 juli de praktijk van Tessa over.

Meike Hylkema, Daphne Gaymans en Patty Grannetia komen van de Johannes Verhulststraat, 400 meter van de nieuwe praktijk.

Wij zijn allen, naast onze reguliere wetenschappelijke opleiding, geïnteresseerd in een holistische benadering in het huisartsen-vak. We verdiepen ons in de integrale visie zoals die vanuit de anthroposofische geneeskunde aangereikt wordt. Hierbij gaat het om het bestuderen van ziekte en gezondheid in een brede context. Het relatief nieuwe concept “Positieve Gezondheid” is een waardevolle uitbereiding hierbij.
 

Het gebouw willen we inrichten vanuit deze brede visie, met oog voor duurzaamheid, kleur, licht en materiaal. Een goede en prettige inrichting heeft immers direct effect op ieders welbevinden. Onze nieuwe praktijk is groter en moet door ons zelf nog helemaal afgebouwd en ingericht. Daar gaan we de komende maanden veel tijd, enthousiasme en eigen middelen voor inzetten. Daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken.

Zou u samen met ons hieraan willen werken met een persoonlijke bijdrage aan deze bijzondere plek?
Bijvoorbeeld met een bijdrage aan:

 

* prettige stoelen in de wachtkamer

* een koffieapparaat in de wachtkamer

* mooi (houten) speelgoed

* een kinderhoekje om te spelen en te tekenen

* een jaartafel met de wisselende seizoenen voor de kinderen

* planten en/of een groene muur

* een bloemenabonnement voor op de balie

* een fruitabonnement voor de assistenten

* kunst voor in de hal, gang

* een bijdrage voor scholing of hei-dag om de samenwerking in het gebouw te verstevigen

* een bijdrage aan de inbouw van een goede werkomgeving voor de assistenten

* of heeft u zelf een idee of tip? Of wilt u helpen met een klus?

 

Via de Vriendenstichting kunt ons helpen. 

Zij ondersteunen de activiteiten van alle medewerkers in het gebouw.

We zijn blij met alle hulp, ook kleine bijdragen. We doen dit met en voor elkaar.

U kunt aangeven waar uw bijdrage voor bestemd is en zij zullen zorgen dat het terecht komt op de juiste plek. Of stuurt u een mail met uw tip of idee of aanbod voor klussen. vriendendufay@gmail.com

 

Heel veel dank dat u ons wilt helpen met dit mooie plan voor een goede toekomstbestendige plek voor de eerstelijnszorg!

 

Stephen, Mays, Emilie, Tessa, Meike, Daphne en Patty

Mays van Deutekom-Zakko 

Tessa Posthuma

Stehen Terborg

website: https://huisartsenstadionweg216.praktijkinfo.nl

Daphne Gaymans

Meike Hylkema

website: https://verhulst.praktijkinfo.nl

Patty Grannetia

website: https://grannetia-huisarts.praktijkinfo.nl

image001.jpg

Van links naar rechts: Mays, Stephen, Emilie, Tessa (zittend), Patty, Meike, Daphne (zittend)

- Maak uw bijdrage met vermelding van ROOD over naar
NL 95 TRIO 0320 1310 17 ten name van Stichting Vrienden van DufayHuis-