Voortgang werkzaamheden

Op 22 maart 2021 is de sloop begonnen; die zou waarschijnlijk twee weken duren. Daarna is de aannemer begonnen met het bouwklaar maken.

Helaas bleken er wat tegenvallers.
- De lift die nodig is om de spreekkamers op de verdiepingen te bereiken is te zwaar, en past niet in het huidige trappenhuis.

- de fundering blijkt er veel slechter aan toe dan verwacht.

- de ramen zijn minder makkelijk energiezuinig te maken dan verwacht.

En zo is er nog meer. Het was al snel duidelijk dat de opleverdatum, die eerst in december 2021 was gepland, niet gehaald ging worden.

De bedoeling is nu, dat de artsenpraktijken als eersten in juli 2022 inhuizen.

dufay 20 nov 2021.jpg

Dit is het voorlopige ontwerp van de nieuwe inrichting.

plattegrond

November 2021:

de steigers staan. 

Dit zijn wat foto's van voordat de verbouwing begon:
detail 4
plein voor verbouwing
detail 3
voor verbouwing 2
voor verbouwing 1
Foto's genomen tijdens de verbouwing, half juli 2021:

De verbouwing in januari 2022