Voortgang werkzaamheden

Op 22 maart 2021 is de sloop begonnen; die zou waarschijnlijk twee weken duren. Daarna is de aannemer begonnen met het bouwklaar maken.

Helaas blijken er wat tegenvallers.
- De lift die nodig is om de spreekkamers op de verdiepingen te bereiken is te zwaar, en past niet in het huidige trappenhuis.

- de fundering blijkt er veel slechter aan toe dan verwacht.

- de ramen zijn minder makkelijk energiezuinig te maken dan verwacht.

En zo is er nog meer. Het ziet er naar uit dat de opleverdatum, die eerst in december 2021 was gepland, niet gehaald gaat worden.

Dit is het voorlopige ontwerp van de nieuwe inrichting.

plattegrond
Dit zijn wat foto's van voordat de verbouwing begon:
detail 4
plein voor verbouwing
detail 3
voor verbouwing 2
voor verbouwing 1
Foto's genomen tijdens de verbouwing, half juli 2021: