Wit: Dufay Huis algemeen

- Maak uw bijdrage over naar NL 95 TRIO 0320 1310 17 -
ten name van Stichting Vrienden van DufayHuis- 

Wilt u bijdragen aan het DufayHuis, maar niet specifiek voor een bepaald onderwerp of doel?
Dan laat u het aan de Stichting over waar het geld voor gebruikt wordt.

Vermeld dan bij uw betaling: WIT

De Vriendenstichting streeft ernaar nu allereerst fondsen te verwerven voor de inrichting van de openbare, gemeenschappelijke, ruimten. En in een later stadium voor de activiteiten en initiatieven die de toegankelijkheid voor buurtbewoners en de onderlinge contacten tussen buurt en de in het centrum werkende professionals bevorderen. 

Wilt u liever zelf bepalen waar uw geld naar toe gaat, kies dan een van de andere doelen.
 

Belangrijk: Schenkbelasting

Onze stichting heeft geen ANBI-status. Dat betekent dat wij en u rekening moeten houden met de spelregels van schenkbelasting. Op dit moment (sept. 2021) zijn wij met de belastingdienst in overleg over SBBI-vrijstelling.
In 2021 zijn de jaarlijkse belastingvrije bedragen voor schenkingen tijdelijk met € 1.000 verhoogd: van € 2.244 naar € 3.244  Dit is besloten vanwege de coronacrisis. De verhogingen gelden tot en met 31 december 2021. Daarna worden deze vrijstellingen weer lager. U kunt daarmee rekening houden als u een schenking wilt doen.
Denkt u aan een hoger bedrag, dan is spreiding over twee of meer jaren aanbevolen: een deel nu al in 2021 en daarna in 2022 weer.

plattegrond