Dufay Huis algemeen

Maak uw bijdrage over naar NL 95 TRIO 0320 1310 17

ten name van Stichting Vrienden van Dufay Huis,
onder vermelding van: Schenking onder last van doorbetaling aan Stichting Dufay Huis

De Vriendenstichting streeft ernaar nu allereerst fondsen te verwerven voor de inrichting van de openbare, gemeenschappelijke, ruimten. En in een later stadium voor de activiteiten en initiatieven die de toegankelijkheid voor buurtbewoners en de onderlinge contacten tussen buurt en de in het centrum werkende professionals bevorderen. 


 

plattegrond