KIES WAARAAN U WILT BIJDRAGEN

 1. Ik kies zelf een doel.

 2. Ik steun het centrum in het algemeen.

 3. Neem contact met mij op over een substantiële bijdrage of andere mogelijkheden.

1. Hieronder vindt u een overzicht met uitleg van de deel-doelen: (klik erop voor meer informatie)

Wit      : gebouw algemeen

Geel    : de gemeenschappelijke ruimtes en het buurtcafé

Rood   : de huisartsen

Groen  : de therapeutische praktijken

Blauw  : kunst

We zijn blij met alle bijdragen! 

We kunnen ons voorstellen, dat u een specifiek onderdeel een warm hart toedraagt.

In dat geval kunt u kiezen waar uw geld of bijdrage (in natura) aan besteed moet worden.

We hebben de verschillende deeldoelen een kleur gegeven.

U kunt bij het overmaken van uw donatie via de bank dan als onderwerp een van de kleuren vermelden.
Wij stellen het op prijs als u ook contact met ons opneemt per mail of telefoon, zodat we u naar behoren kunnen bedanken voor uw bijdrage. Op alleen een bankoverschrift is het voor ons moeilijk te reageren.  

2. Geeft u niet iets specifieks aan, dan wordt uw bijdrage voor algemene zaken gebruikt, en/of voor de Vrijwilligers. Vanuit de Vrienden heeft deze optie de voorkeur, omdat dan de donaties met name ten goede komen aan de algemene ruimtes en het overkoepelend functioneren van het nieuwe Centrum in zijn geheel als plaats voor gezondheid, welzijn en buurtwerk ondersteund kan worden.

3. Wilt u substantieel bijdragen, of heeft u liever eerst persoonlijk contact,

of heeft u vragen over een periodieke donatie, dan geven we graag uitleg.

U kunt ons een mail sturen, dan nemen wij contact met u op: vriendendufay@gmail.com

Of u belt met het bestuur: Arie Bos (voorzitter) 06-55 38 08 30

Belangrijk: Schenkbelasting

Onze stichting heeft geen ANBI-status. Dat betekent dat wij en u rekening moeten houden met de spelregels van schenkbelasting. Op dit moment (sept. 2021) zijn wij met de belastingdienst in overleg over SBBI-vrijstelling.
In 2021 zijn de jaarlijkse belastingvrije bedragen voor schenkingen tijdelijk met € 1.000 verhoogd: van € 2.244 naar € 3.244  Dit is besloten vanwege de coronacrisis. De verhogingen gelden tot en met 31 december 2021. Daarna worden deze vrijstellingen weer lager. U kunt daarmee rekening houden als u een schenking wilt doen.
Denkt u aan een hoger bedrag, dan is spreiding over twee of meer jaren aanbevolen: een deel nu al in 2021 en daarna in 2022 weer.

Maak uw bijdrage over naar NL 95 TRIO 0320 1310 17

ten name van Stichting Vrienden van DufayHuis

Op deze site zullen wij tussentijds telkens verantwoording afleggen.