KIES HOE U WILT BIJDRAGEN

 1. Ik steun het centrum in het algemeen.

 2. Neem contact met mij op over een substantiële bijdrage of andere mogelijkheden.

We zijn blij met alle bijdragen! 

  

1. U doneert via de Vrienden aan de Stichting Dufay Huis, die het Dufay Huis beheert, namens alle huurders en gebruikers. 
In verband met regels van de belasting inzake schenkingen wordt uw bijdrage voor algemene zaken gebruikt, voor de gemeenschappelijke inrichting van het gebouw, en/of voor de Vrijwilligers. De donaties komen dus met name ten goede aan de algemene ruimtes en het overkoepelend functioneren van het nieuwe Centrum in zijn geheel, als plaats waar gezondheid, welzijn en buurtwerk ondersteund kan worden.
De Stichting Vrienden werft fondsen, en zal meedenken over en toezien op de wijze waarop de donaties worden besteed.
Daarmee wordt eventuele belangenverstrengeling van de huurders/gebruikers en de keuze voor bestedingsdoelen voorkomen.

Hulp in natura, bijvoorbeeld als vrijwilliger, of met een donatie van materialen of kunst is natuurlijk welkom. Neemt u daarvoor contact met ons op. 


Wilt u substantieel bijdragen, of heeft u liever eerst persoonlijk contact,

of heeft u vragen over een periodieke donatie, dan geven we graag uitleg.

U kunt ons een mail sturen, dan nemen wij contact met u op: vriendendufay@gmail.com

Of u belt met het bestuur: Arie Bos (voorzitter) 06-55 38 08 30

Hieronder vindt u een overzicht met uitleg van de verschillende onderdelen van het Dufay Huis: (klik erop voor meer informatie)
De gemeenschappelijke ruimtes en het buurtcafé
D
e huisartsen

De therapeutische praktijken

Kunst

Wij stellen het op prijs als u ook contact met ons opneemt per mail of telefoon, zodat we u naar behoren kunnen bedanken voor uw bijdrage. Op alleen een bankoverschrift is het voor ons moeilijk te reageren.

Belangrijk: Schenkbelasting

Het Dufay Huis heeft geen ANBI-status. Dat betekent dat wij en u rekening moeten houden met de spelregels van schenkbelasting. Op dit moment is het jaarlijkse belastingvrije bedrag voor schenkingen  € 2.244. 

Belangrijk is daarbij dat u vermeld dat dit geld bedoeld is om de Stichting Dufay Huis te ondersteunen.
Denkt u aan een hoger bedrag, dan is spreiding over twee of meer jaren aanbevolen: een deel nu al in 2022 en daarna in 2023 weer.

Maak uw bijdrage over naar NL 95 TRIO 0320 1310 17

ten name van Stichting Vrienden van Dufay Huis,
onder vermelding van: Schenking onder last van doorbetaling aan Stichting Dufay Huis